Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wickede (Ruhr)

Wolą gmin partnerskich, wyrażoną w umowie, jest wspieranie kontaktów i współpracy między ich mieszkańcami w szczególności między ludźmi młodymi. Pielęgnowanie kultury i tradycji, wymianę informacji i doświadczeń związanych z rozwojem, zwłaszcza gospodarczym gmin i szeroka współpraca na tym polu. Organizowanie tradycyjnych uroczystości oraz imprez kulturalnych i sportowych przy zaangażowaniu działających w gminach partnerskich związkach i stowarzyszeniach.

 

Brak opisu obrazka12 maja 2006 r. , po oficjalnym podpisaniu umowy o partnerstwie pomiędzy Gminami Jemielnica i Wickede (Ruhr), naszej Gminie doszedł kolejny zagraniczny partner. Podpisanie umowy było efektem doskonale układającej się  wcześniejszej wspólpracy.