×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy Jemielnica

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XVIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 8 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XVIII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z sesji
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (395,55KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf (408,61KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica.pdf (357,60KB)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
  PDF12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i.pdf (103,25KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola.pdf (170,00KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla tytułu Zasłużony dla Gminy Jemielnica.pdf (102,47KB)
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
  PDF15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.pdf (104,86KB)
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

 


stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2419