×
Wyszukaj w serwisie

Oświata

Bazę szkolnictwa stanowi:
 • Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy  im. Johannesa Nuciusa
  (klasy od I do III)

Gimnazjum.jpeg
ul. Szkolna 2
tel. 77 463 91 55
Dyrektor: Grażyna Korczowska
 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy im. Marka Prawego
  (klasy od I do VI)

atrium.jpeg pspj.jpeg
ul. Szkolna 2
tel. 77 463 23 12
Dyrektor: Danuta Kapica
 

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce
  (klasy od I do VI + oddział przedszkolny)

pp.jpeg
ul. Kościuszki 98
tel. 77 463 23 35
Dyrektor: Barbara Prokopiak
 

 • Publiczne Przedszkole w Jemielnicy
  ul. Wiejska 74
  Jemielnica
  tel. 77 463 26 02
  Dyrektor: Jolanta Koźlik

  Oddział zamiejscowy w Gąsiorowicach
  tel. 77 463-27-20

  Oddział zamiejscowy w Centawie
  tel. 77 463 21 70

  Oddział zamiejscowy w Barucie
  tel. 77 463 21 25

  Oddział zamiejscowy w Łaziskach
  Tel. 697 71 49 25
   

Konsekwencją obserwowanych zmian demograficznych, wynikających głównie z niskiego przyrostu naturalnego, będzie zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Dlatego należy liczyć się z likwidacją oddziałów filialnych i koniecznością rozwoju szkół zbiorczych.

Lokalizacja placówek oświaty w gminie

mapaszkolnictwa.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 36093