×
Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA - Zatrudnienie ANIMATORA SPORTU w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012


INFORMACJA
Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy


Zatrudni ANIMATORA SPORTU

w ramach realizacji programu Moje Boisko-ORLIK 2012

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2014


PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

 • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup   społecznych, w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin.
 • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,  
 • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
 • promocja gminy poprzez działania prowadzone na Orliku,
 • angażowanie się w programy centralne: np. ,,Turniej Orlika”, ,,Basketmania”, ,,Volleymania”, ,,Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne,
 • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu  oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
 • rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
 • każdy „Animator”, w programie zajęć sportowych, musi uwzględnić przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zadania. Animator będzie musiał przedstawić analizę oraz metodę oceniania wyników, a także wnioski.

Każdy kandydat na „Animatora”  do zgłoszenia powinien dołączyć :

 • oświadczenie kandydata na animatora (załącznik nr 1 do pobrania na stronie www.szs.pl)
 • program planowanych działań „Animatora” uczestnika projektu Animator Moje Boisko-ORLIK 2012 (załącznik nr 2 do pobrania na stronie  www.szs.pl)

Adresatami projektu są instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. RESPEKTOWANE BĘDĄ TYLKO UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE.

Szczegółowe informacje na stronie www.szs.pl w zakładce ,,Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”
http://www.szs.pl/programy/553-projekt-animator-moje-boisko-orlik-2012-w-2014-roku.html

 

Termin zgłoszeń : 3.02.2014 do 7.02.2014 do godz. 14.00

 

Miejsce zgłoszenia kandydata:

Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2a

tel. 77 463 91 55

                                                                            Grażyna Korczowska -Sonsala


Liczba wyświetleń podstrony: 1904