×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy Jemielnica

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 12 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2016 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  PDF06. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (213,28KB)

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
  PDF07. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf (230,13KB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  PDF08. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.pdf (302,06KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf (650,01KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (101,67KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (186,41KB)

   
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

 

 


stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2616