×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Jemielnica - 19 lutego 2014 r. o godz. 15:00


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 19 lutego 2014 r. o godz. 15:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

.

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


Proponowany porządek

XXXVI Sesji Rady Gminy

19 lutego 2014 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2013 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2014 rok.
  DOC09. UCHWAŁA ZMIANA BUDZETU.doc
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.
  DOC10. UCHWAŁA POLICJA.doc
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
  DOCX11. UCHWAŁA O PODWYŻSZENIU KRYTERIUM DOCHODOWEGO.docx
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Jem zdrowo” na lata 2014 – 2020.
  DOCX12. UCHWAŁA PROGRAM OSŁONOWY.docx
 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Barucie wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy.
  DOCX13. UCHWAŁA LIKWIDACJA FILII GBP W BARUCIE.docx
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości.
  DOC14. UCHWAŁA ZBYCIE DZIAŁKI JEMIELNICA.doc
 15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości.
  DOC15. UCHWAŁA ZBYCIE PIOTRÓWKA.doc
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego  dla tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jemielnica”
  DOC16. UCHWAŁA KOMISJA.doc
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania protestu przeciwko likwidacji zespołu dyżurnych w komisariacie Policji w Zawadzkiem.
  DOCX17. UCHWAŁA PROTEST - w sprawie wystosowania protestu przeciwko likwidacji zespołu dyżurnych .docx
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustanowienia „autonomii gospodarczej Śląska".
  DOCX18. UCHWAŁA AUTONOMIA GOSPOPARCZA ŚLĄSKA.docx
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”
  DOC19. UCHWAŁA ZASŁUZONY.doc
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 650