×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Jemielnica - 14 września 2016 r. (środa) o godz. 15:30


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 14 września 2016 r. (środa) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

.

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


Proponowany porządek XXI Sesji Rady Gminy Jemielnica
w dniu 14 września 2016 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  PDF06. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (312,32KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023
  PDF07. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf (104,29KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  PDF08. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (448,43KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.pdf (96,11KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.pdf (104,52KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jemielnica”.
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jemielnica”.pdf (2,39MB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica.
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.pdf (188,81KB)
 13. Podjęcie uchwały sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.pdf (209,34KB)
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2279