×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu oddział w Strzelcach Opolskich z dnia 19.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ROŚLIN  I  NASIENNICTWA  W  OPOLU 
ODDZIAŁ W STRZELCACH OPOLSKICH

KOMUNIKAT  z  dnia  19.10.2016 r.

O ZWALCZANIU MSZYC NA PLANTACJACH ZBÓŻ W OKRESIE JESIENNYM

Na plantacje zbóż ozimych nalatują mszyce żerujące na zbożach. Poza mechanicznym uszkadzaniem i osłabianiem młodych roślin zbożowych, wywoływanym wysysaniem z nich soków, mszyce mogą także przenosić groźne choroby wirusowe, zwłaszcza żółtą karłowatość jęczmienia, wywoływaną przez wirus BYDV. W celu niedopuszczenia do porażenia plantacji chorobami wirusowymi, należy niezwłocznie po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadzić oprysk owadobójczy. W przypadku przedłużających się nalotów  może zaistnieć potrzeba powtórzenia zabiegu. Ustalenie dokładnego terminu oprysku wymaga od rolnika prowadzenia dokładnej lustracji upraw, najbardziej jednak zalecane jest monitorowanie plantacji z wykorzystaniem żółtych naczyń.

UWAGA! Szczególną uwagę należy zwrócić na plantacje zlokalizowane w pobliżu ściernisk z samosiewami zbóż, upraw kukurydzy oraz trawiastych nieużytków, stamtąd bowiem mszyce przelatują na uprawy zbóż ozimych w poszukiwaniu atrakcyjniejszego pokarmu.

            Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin

 

                                                                       Wojewódzki Inspektor

                                                                     Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

                                                                              Izabela Kik        


Liczba wyświetleń podstrony: 6526