×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Jemielnica

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XXIII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA


 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
  PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminie.pdf (102,69KB)
  PDFUchwała Nr XX.123.16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica - TEKST UJEDNOLICONY.pdf (310,13KB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.
  PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf (116,36KB)
  PDFUchwała Nr XX.124.16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - TEKST UJEDNOLICONY.pdf (298,08KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu.
  PDF3. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdf (329,44KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemielnica.
  PDF4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemielnica.pdf (432,60KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDF5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (348,71KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDF6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (98,16KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2017 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2017 r.
  PDF7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf (614,87KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDF8. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (401,27KB)

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.
  PDF9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf (463,67KB)

   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.pdf (102,16KB)

   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Atrakcyjne przedszkole, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Atrakcyjne przedszkole.pdf (99,78KB)

   
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2548