×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XXIV SESJI RADY GMINY JEMIELNICA


 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.
  PDF1. Projekt uchwały budżetowej.pdf (2,78MB)
 • Uchwała Nr 552/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.
 • Uchwała Nr 553/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023.
  PDF2. Projekt uchwały WPF.pdf (404,72KB)
 • Uchwała Nr 554/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania.
  PDF3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.pdf (108,01KB)

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jemielnica
  PDF4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica.pdf (101,96KB)
  PDFTEKST UJEDNOLICONY.pdf (219,34KB)

   
 3. Interpelacje Radnych.
 4. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2410