×
Wyszukaj w serwisie

Odbiór odpadów zielonych tylko za dodatkową opłatą.

Zielone.jpeg

Wszystkich mieszkańców Gminy Jemielnica uprzejmie informuję, iż z początkiem bieżącego roku uruchomiona została dodatkowa usługa w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. W ramach dodatkowej opłaty, zorganizowany będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego i odpadów ulegających biodegradacji z ogrodów i parków – o kodzie 20 02 01 tzw. „odpadów zielonych”. Odpady odbierane będą dwa razy w miesiącu tylko z tych posesji, których właściciele taką usługę zamówili. Odpady zielone należy gromadzić w pojemnikach lub workach LDPE koloru brązowego o pojemności do 120 dm3. Aby złożyć zamówienie na odbiór odpadów zielonych należy zgłosić  się do Urzędu Gminy i wypełnić dodatkową deklarację lub wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej www.odpady.jemielnica.pl w zakładce - Deklaracje wzory dokumentów. Opłata wynosi 4 zł. za każdy zadeklarowany pojemnik lub worek. Wykaz właścicieli posesji, którzy będą korzystać z odbioru odpadów zielonych  zostanie przekazany firmie odpowiedzialnej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy, i na bieżąco aktualizowany.

Marcin Wycisło

Wójty Gminy Jemielnica

Uchwała Nr XXIII/152/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej  - PDFuchwała.pdf (850,23KB)


 


Liczba wyświetleń podstrony: 2828