×
Wyszukaj w serwisie

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY JEMIELNICA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Jemielnica, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, niepełnosprawne, niesamodzielne, biedne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami, zwłaszcza w okresie zimowym oraz występującymi w ostatnim czasie silnymi zimami, w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jemielnicy, osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (77) 463 2008 lub Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich pod numerem 112, pracownikami centrów zarządzania kryzysowego działających przy wojewodzie (pod bezpłatnym numerem tel. 800 136 136), bądź za pośrednictwem innych osób, np. sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

            Jednocześnie, w związku z trwającą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Jemielnica, aby zwrócili uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów w szczególności na osoby starsze, samotne, chore, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogę wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

            Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na różne formy pomocy dla osób wymagających wparcia, przede wszystkim szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących dużą pomoc czy wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich, sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy i wsparciu możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

Na terenie naszego powiatu funkcjonują placówki oferujące schronienie i ciepły posiłek.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA Doryszów

Błotnica Strzelecka, ul. Toszecka 23, gm. Strzelce Opolskie 690 169 021

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA, Kaczorownia, Stajenka oraz Wieczernik

Warmątowice, ul. Olszowska 17, gm. Strzelce Opolskie 518 244 706

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA Leopold

Warmątowice, ul. Olszowska 15, gm. Strzelce Opolskie 514 352 008

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA Żędowice

Żędowice, ul. Opolska 32, gm. Zawadzkie

 

Maria Czyż

Kierownik OPS w Jemielnicy


 


Liczba wyświetleń podstrony: 2950