×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Wójta Gminy Jemielnica o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Jemielnica

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jemielnica


o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Jemielnica

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W związku z powyższym Gmina Jemielnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Jemielnica. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu.

 Pozostałe 15% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.  

Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego  pokrycia dachowego.


W związku z powyższym Gmina Jemielnica  ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie  do 28 lutego 2017 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.jemielnica.pl,  wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jemielnica -pokój nr 8.
Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Gminy  Jemielnica, w pok. nr 4 (sekretariat).

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                               Marcin Wycisło


PDFOgłoszenie.pdf (236,14KB)

DOCXWniosek.docx (15,65KB)

  1. DOCXZał. nr 1.docx (16,64KB)
  2. DOCXZał. nr 2.docx (17,35KB)
  3. DOCXZał. nr 3.docx (20,74KB)
  4. PDFZał. nr 4.pdf (60,36KB)
  5. PDFZał. nr 5.pdf (145,06KB)
  6. PDFZał. nr 6.pdf (59,87KB)

Liczba wyświetleń podstrony: 2732