×
Wyszukaj w serwisie

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci"


logoUE.jpeg
Z dniem 1 stycznia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie Powrót do zatrudnienia. Celem nowego projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.
 
Pomoc skierowana do grupy docelowej polegała będzie na zaproponowaniu rodzicom najdogodniejszej formy opieki tj. opiekun dzienny, żłobek lub klub dziecięcy. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu opłacać będzie koszty utrzymania miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub koszt zatrudnienia opiekuna dziennego. Z pomocy skorzystać będą mogli rodzice/opiekunowie prawni, którym  w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

Z DNIEM 17 STYCZNIA 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU ROZPOCZYNA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie miesięcznych naborów, każdy do 25 dnia danego miesiąca i będzie trwać aż do wyczerpania dostępnej puli miejsc. W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników. Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 10 lub złożyć osobiście w biurze projektu. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej na zasadach opisanych w poniższym linku: http://wup.opole.ibip.pl/public/?id=179877
UWAGA! Dokumenty, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu po 25 stycznia, rozpatrywane będą w ramach naboru trwającego do 25 lutego!

W razie pytań proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 77 44 17 471.

 


Liczba wyświetleń podstrony: 3093