×
Wyszukaj w serwisie

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązku zgłaszania faktu posiadania drobiu.

KOMUNIKAT

W ślad za pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 26 stycznia 2017 r. uprzejmie informuję, iż fakt posiadania drobiu (ptaków) z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych należy zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach Opolskich na ul. 1-go Maja 59, na druku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej adres:

Wypełnione druki można również składać w Urzędzie Gminy Jemielnica, budynek Nr 2, pokój Nr 3.

Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica


Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązku zgłaszania faktu posiadania drobiu.
PDFPismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązku zgłaszania faktu posiadania drobiu.pdf (432,10KB)


Wzór zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków
PDFWzór zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków.pdf (265,07KB)


 


Liczba wyświetleń podstrony: 2629