×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXVI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy.

.

Antoni Drzyzga

Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XXVI SESJI RADY GMINY JEMIELNICA
W DNIU 28 MARCA 2017 R.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzednich sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2017 r..pdf (221,46KB)
  PDFOPINIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII.pdf (1,35MB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata.pdf (6,52MB)
  PDFOPINIA KONSERWATORA.pdf (285,52KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.pdf (2,51MB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (104,96KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (100,94KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (105,78KB)

   
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (104,60KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  PDFProjekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkol....pdf (337,90KB)
  PDFOPINIA OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.pdf (1,40MB)

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności.pdf (108,40KB)

   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (289,58KB)

   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
  PDFProjekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf (185,56KB)

   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.pdf (1,18MB)
  PDFOPINIA RDOŚ.pdf (224,97KB)

   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf (100,90KB)

   
 19. Przyjęcie informacji Wójta o zmianie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
 20. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r..pdf (2,33MB)

   
 21. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji Programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf (2,08MB)
 22. Interpelacje Radnych.
 23. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2255