×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15:30. Uprzejmie zawiadamiam, że XXVII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK XXVII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA
W DNIU 27 KWIETNIA 2017 R. 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzednich sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
  PDFProjekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf (186,44KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn. Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka – Osiek w m. Łaziska ul. Strzelecka wraz z dokumentacją projektową
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki (1).pdf (104,14KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1857 O Gąsiorowice – do końca zabudowy (kier. Bokowe) wraz z dokumentacją projektową
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki (2).pdf (105,40KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.pdf (195,00KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (299,22KB)

   
 14. Przyjęcie informacji Wójta o ocenie zasobów pomocy społecznej.
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2117