×
Wyszukaj w serwisie

Kultura i sport

Działalność kulturalna ukierunkowana została na upowszechnienie amatorskiego ruchu artystycznego.

Wiodącą rolę w tym zakresie pełni zespół FASCA działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrówce.

Zespół ten działa od 1986 roku. Od samego początku jego opiekunem jest Pani Emilia Szpiech, nauczycielka tamtejszej szkoły, zasłużony animator kultury w gminie. Członkami zespołu są dzieci, młodzież i dorośli. Zespół uczestniczy w wielu imprezach na terenie gminy, powiatu, województwa. Od lat bierze udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych HERODY w Lewinie Brzeskim. Główne trofeum tych przeglądów - "Berło Heroda" trafiło w ręce zespołu sześciokrotnie ( w latach 1988, 1992, 1993, 1994, 1997, 1999). Czterokrotnie zespołowi przypadło miejsce drugie, a dwukrotnie wyróżnienia.

W 1998 roku zespół brał także udział w XIV Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej, kwalifikując się do Przeglądu Ogólnopolskiego w Tarnogrodzie. Duże zaangażowanie opiekunki zespołu Pani Emilii Szpiech, zostało docenione na Krajowym Kongresie Kultury Wsi w Częstochowie, gdzie otrzymała odznakę honorową - Zasłużony Działacz Kultury, a w roku 1999 została uhonorowana Laurem Ziemi Strzeleckiej za działalność kulturalną.

Młodzieżowa grupa folklorystyczna - ZUKUNFT przy DKF w Gąsiorowicach została założona w 1991 r. Zespół stawia sobie za cel popularyzację tańców i pieśni śląskich, niemieckich, popularnych na Śląsku. Zespół ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. W ramach tego zespołu wyodrębniona została grupa teatralna, której opiekunką jest Pani Grażyna Dembończyk. Zespół w swoim repertuarze ma około 100 tańców z różnych stron świata (Niemcy, Holandia, Grecja, Litwa, USA). W tym zakresie współpracuje z wieloma grupami tanecznymi, szczególnie z Niemiec oraz organizacjami młodzieżowymi.

Podobne, a może i większe osiągnięcia ma Młodzieżowa Grupa Wokalno-Taneczna - HOFFNUNG przy DKF w Jemielnicy, która została założona w 1989 roku. Zespół ma dwie grupy: młodszą, którą kieruje Pani Bronisława Pandel i starszą, którą kieruje Pani Rosemarie Urban. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W roku 1996 reprezentował TSKN na Śląsku Opolskim w Przeglądzie Kultury i Obyczajów Mniejszości Narodowych Zamieszkałych w Polsce, który odbył się w podwarszawskim Ursusie.

Upowszechnianiem czytelnictwa w gminie Jemielnica zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna mająca swoją siedzibę w Jemielnicy przy ul. Szkolnej 2 (nr tel. 077- 463 2038 ) i jej dwie filie w Piotrówce i Barucie. W bibliotece zarejestrowanych jest 994 czytelników, w tym: 544 w Jemielnicy, 317 w Piotrówce i 133 w Barucie. Jej księgozbiór liczy 28525 woluminów. Poza upowszechnianiem czytelnictwa, Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje się również cyklicznymi imprezami kulturalnymi. Jest organizatorem różnorodnych konkursów, pogadanek, lekcji bibliotecznych, wieczorów bajek itp.

Sport w gminie funkcjonuje na bazie Ludowych Zespołów Sportowych, na czele których stoi Rada Gminna Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Terenem działania Rady Gminnej Zrzeszenia LZS jest obszar gminy. Rada opiera swoją działalność na aktywności ogółu swoich członków oraz społecznej pracy działaczy. Zarząd Rady Gminnej Zrzeszenia LZS kieruje bieżącą działalnością Ludowych Zespołów Sportowych w Gąsiorowicach, Jemielnicy i Piotrówce.

Wiodącą dyscypliną sportową w LZS-ach jest piłka nożna. W rozgrywkach na różnych szczeblach uczestniczy 8 drużyn piłkarskich:

  • w LZS Jemielnica są 3 drużyny piłkarskie (seniorzy - klasa B, juniorzy - II liga wojewódzka, trampkarze - liga trampkarzy);
  • w LZS Piotrówka są 3 drużyny piłkarskie (seniorzy - klasa A, juniorzy - klasa A, trampkarze - liga trampkarzy);
  • w LZS Gąsiorowice są 2 drużyny piłkarskie (seniorzy klasa C, juniorzy - klasa B);

Przy LZS Jemielnica działa nowo założona sekcja skata, której zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligi okręgowej.
Baza sportowa, jaką dysponują LZS-y jest bardzo dobra, szczególnie w Jemielnicy i Piotrówce. Wszystkie zespoły opierają swoją działalność na dotacjach z budżetu gminy.


Liczba wyświetleń podstrony: 18965