×
Wyszukaj w serwisie

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2017 roku

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2017 roku


W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. (UWAGA! druki dostępne w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.pl). Zgłoszenia dziecka (wniosek) należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

W 2017 roku Kasa zorganizuje 1176 miejsc, w tym:

na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – dwa turnusy w terminach:

I turnus: 25.06 – 15.07.2017 r.

II turnus: 16.07 – 05.08.2017 r.

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu – dwa turnusy w terminach:

I turnus: 10.07 – 30.07.2017 r.

II turnus: 31.07 – 20.08.2017 r.

na turnusach dla dzieci z chorobami układu oddechowego:

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – dwa turnusy w terminach:

I turnus: 18.07 -07.08.2017 r.

II turnus: 08.08 – 28.08.2017 r.

 

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników ,,Granit’’ w Szklarskiej Porębie 

jeden turnus w terminie 12.07 – 01.08.2017 r. 

  • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu 

jeden turnus w terminie 11.08 – 31.08.2017 r.

 

  Initiates file downloadWniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny

 


Liczba wyświetleń podstrony: 4232