×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXVIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30.  Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK XXVIII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA
W DNIU 13 CZERWCA 2017 r. 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzednich sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnicą za 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r..pdf (96,88KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.pdf (97,77KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.”
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski.pdf (117,56KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (911,78KB)

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica.pdf (98,14KB)

   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marka Prawego w Jemielnicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marka Prawego w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy.pdf (170,57KB)

   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce.
  PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piotrówce,.pdf (172,11KB)

   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020, w Gminie Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych.pdf (347,84KB)

   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej.pdf (105,28KB)

   
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf (106,49KB)

   
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf (417,47KB)
   
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jemielnica instrumentem płatniczym
  PDFProjekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jemielnica instrumentem płatniczym.pdf (158,60KB)
   
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023.pdf (511,47KB)
   
 23. Interpelacje Radnych.
 24. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2602