×
Wyszukaj w serwisie

Stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów

Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego z przeznaczeniem dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów, studentów i doktorantów.

            Zaprasza się uczniów wszystkich typów szkół do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny.

 

http://www.opolskie.pl/prymus-opolszczyzny-regulamin-i-wniosek/

 

Jednocześnie informuję, ze marszałek Województwa Opolskiego przyznaje stypendia studentom oraz doktorantom opolskich uczelni. W przypadku studentów – także osobom studiującym poza naszym województwem, ale mającym zameldowanie na jego terenie.

 

http://www.opolskie.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-regulamin-i-wniosek/

http://www.opolskie.pl/stypendia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-doktorantow/

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: Region/Nauka i edukacja/Nagrody Marszałka w dziedzinie edukacji oraz pod nr tel.: 77 54 16 536 lub 77 54 16 500.

Wnioski należy dostarczyć w terminie do dnia 5 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu) listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

lub osobiście na adres:

ul. Piastowska 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego)
sekretariat II p. – pok. 204


Liczba wyświetleń podstrony: 2990