×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 12 lipca 2017 r. (środa) o godz. 15:30.  Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK XXIX SESJI RADY GMINY JEMIELNICA W DNIU 12 LIPCA 2017 R. 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2017 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzednich sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jemielnica oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jemielnica.pdf (186,90KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.pdf (186,80KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania.pdf (101,77KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf (99,90KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (301,11KB)

   
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2557