×
Wyszukaj w serwisie

Petycje 2017

REJESTR PETYCJI 2017 R.

Numer

petycji

Data

złożenia

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję

Przekazanie według właściwości

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Sposób rozpatrzenia

Opinię zasięgane
w sprawie petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana


ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 R.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2014 r. poz.1195) informuje, że w 2017 r. nie wpłynęła do Urzędu Gminy żadna petycja, co, do której podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia byłaby Rada Gminy Jemielnica lub Wójt Jemielnicy.

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


Liczba wyświetleń podstrony: 7501