×
Wyszukaj w serwisie

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - informacja o przyznanej dotacji celowej.

W związku z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych  (Dz. U z 2015 poz. 1667) podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym na rok 2017 wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej dla:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marka Prawego
ul. Szkolna 2
47-133 Jemielnica

Dotacja celowa: 12 000,00 zł
Wkład własny: 3 000,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 15 000,00 zł

 


Liczba wyświetleń podstrony: 2067