×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30 Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXII Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 24 października 2017 r. 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomosci.pdf (108,52KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi.pdf (325,54KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego (280)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego280.pdf (173,00KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego (283)
  PDFProjekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego283.pdf (172,99KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.pdf (192,35KB)
 11. Interpelacje Radnych.
  Zapoznanie Radnych z informacjami o analizie oświadczeń majątkowych dokonanych przez podmioty, do których oświadczenia majątkowe radnych oraz innych osób zobowiązanych, trafiły (Wojewodę Opolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich).
 12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 4768