×
Wyszukaj w serwisie

Wkrótce rusza „Maluch 2018”

            Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w obszarze funkcjonowania instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, które ułatwiają zakładanie i prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów oraz obniżą koszty ich prowadzenia. Zmiany te zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2017 poz. 428 i wchodzą w życie 1 stycznia 2018.

            Warto zwrócić uwagę, że rozszerzono katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych opiekunów (inne niż gminy jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne) oraz zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, a w klubach dziecięcych umożliwiono przebywanie dzieci do 10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby będą placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi – do 30 dzieci.

            Zachętą do tworzenia żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w nowych korzystniejszych warunkach jest dodatkowo realizowany przez Ministerstwo Rodziny program „Maluch +”. W ramach tego programu będzie można uzyskać wsparcie dwóch typów działań – tworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania miejsc opieki.

            Program „Maluch+” edycja 2018 zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada br. Informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej resortu: www.mpips.gov.pl.


Liczba wyświetleń podstrony: 4627