×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXIII Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 29 listopada 2017 r. 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf (304,75KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (97,56KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (2,00MB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.pdf (702,81KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (1,19MB)
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (103,37KB)
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3780