×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXIV Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 20 grudnia 2017 r. 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2017 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf (425,97KB)

   
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023.pdf (720,75KB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2018 r. i Programu Przeciwdziałania narkomanii Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2018 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2018 r..pdf (613,65KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny, w Gminie Jemielnica na lata 2018 – 2020.pdf (327,62KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (105,52KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r..pdf (2,80MB)
 • Uchwała Nr 468/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2018 r.
 • Uchwała Nr 469/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2018 r.
   
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2023.pdf (711,67KB)
 • Uchwała Nr 470/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jemielnica
 1. Interpelacje Radnych.
 2. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3485