×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXV Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej (Piękna).
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica (Piękna).pdf (465,41KB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej (Arki Bożka).
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica (ul. Arki Bożka).pdf (706,31KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej (Rzepakowa).
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych sołectwa Jemielnica (Rzepakowa).pdf (572,70KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica.pdf (107,52KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica.pdf (725,47KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r..pdf (291,68KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (103,82KB)

   
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2990