×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 20 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXVI Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 20 lutego 2018 r. 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.
 1. ,Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej w Jemielnicy.pdf (96,29KB)

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.pdf (98,90KB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu.pdf (104,38KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w WFOŚ i GW w Opolu
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w WFOŚ i GW w Opolu.pdf (103,91KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.pdf (103,61KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.pdf (375,23KB)

   
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 4128