×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXVII Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 20 marca 2018 r. 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r..pdf (210,78KB)
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf (114,48KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w  sprawie  uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020, w Gminie Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020, w Gminie Jemielnica.pdf (374,64KB)

   
 9. Projekt uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.pdf (301,74KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału Gminy Jemielnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jemielnica na okręgi wyborcze.pdf (389,67KB)

   
 11. Projekt uchwały w sprawie w sprawie podziału Gminy Jemielnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jemielnica na stałe obwody głosowania.pdf (272,00KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.pdf (99,84KB)

   
 13. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 5241