×
Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT WÓJTA - SUSZA

Uprzejmie informuję, iż w ostatnim raporcie Nr 02 z 31 maja 2018 r. za okres od 1 kwietnia br. do 31 maja br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uznał Gminę Jemielnica za teren zagrożony suszą.

Proszę zatem wszystkich rolników, których dotknęła występująca susza o składanie wniosków o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja Gminna dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica pokój Nr 4, budynek Nr 1.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pismem w sprawie aktualnych wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę ds. szacowania strat w rolnictwie i obowiązującym w 2018 r. nowym, zmienionym protokołem z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i pozostałymi dokumentami, które prezentuję w załącznikach.

  1. PDFPismo informujące o zmienionym protokole odnośnie szacowania strat w rolnictwie.(2072567_2384822).pdf (185,97KB)
  2. PDFZałącznik nr 1 - 29.05. 2018 r. Aktualne Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę.(2072651_2359820).pdf (381,11KB)
  3. XLSXZałącznik nr 2 - Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne-1.(2069761_2356295).xlsx (162,98KB)
  4. PDFZałącznik nr 3 - Pismo MRiRW nr F.we.071.37.2018 z dn. 30.05.2018r. odnośnie uwzględnienia ochrony danych osobowych w składanych wnioskach o szacowanie start w rolnictwie..(2076579_2363862).pdf (267,30KB)
  5. DOCXZałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna - RODO.(2077338_2365063).docx (17,87KB)
     

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


Liczba wyświetleń podstrony: 4151