Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA

o ogłoszeniu przetargów

Wójt Gminy Jemielnica działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 – z późn.zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż następujących nieruchomości:

  1. działki rolnej o numerze ewidencyjnym 415 z mapy 3, o powierzchni 1,1032 ha, obrębu Wierchlesie;
  2. działki rolnej o numerze ewidencyjnym 2057 z mapy 10, o powierzchni 0,2902 ha, obrębu Jemielnica;
  3. działki rolnej o numerze ewidencyjnym 2022/1z mapy 10, o powierzchni 0,3460 ha, obrębu Jemielnica.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (Sala Posiedzeń)
w dniu 13 sierpnia 2018 r.

na działkę o numerze ewidencyjnym 415 o godz. 10:00
na działkę o numerze ewidencyjnym 2057 o godz. 10:30
na działkę o numerze ewidencyjnym 2022/1 o godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargach zamieszczono na stronie internetowej www.jemielnica.pl,  www.bip.jemielnica.pl.

Informacji o przetargach i o ich przedmiocie udziela inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym Urzędu Gminy Jemielnica – pokój Nr 3 (budynek Nr 2), telefon numer (77) 46-23-516, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30,
a w piątek do godz. 14:30.

Ogłoszenie niniejsze opublikowano na stronie internetowej www.jemielnica.pl.

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (223,58KB)