×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XL Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XL Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 23 sierpnia 2018 r. 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzednich sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (270,67KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf (119,78KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf (105,31KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Centawa.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Centawa.pdf (99,47KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Statutu Gminy.pdf (1,16MB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.
  PDFProjekt uchwały określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf (108,37KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia szczególowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf (102,11KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jemielnica.pdf (110,41KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (207,23KB)
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2455