×
Wyszukaj w serwisie

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH KLAUZUL INFORMACYJNYCH

DOCX1. Klauzula informacyjna - dowody osobiste.docx (27,29KB)
DOCX2. Klauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx (23,11KB)
DOCX3. Klauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.docx (23,70KB)
DOCX4. Klauzula informacyjna - rekrutacja pracownika.docx (19,97KB)
DOCX5. Klauzula informacyjna - umowa o prace zatrudnienie.docx (16,91KB)
DOCX6. Klauzula informacyjna - umowa zlecenia.docx (17,13KB)
DOCX7. Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne.docx (19,59KB)
DOC8. Klauzula informacyjna - zgoda na wizerunek + klauzula informacyjna OPIEKUN PRAWNY I DZIECKO.doc (38,00KB)
DOCX9. Klauzula informacyjna - zgoda + Klauzula informacyjna kiedy pozyskujemy informację od osoby, ktorej dane dotyczą.docx (20,66KB)
DOCX10. Klauzula informacyjna kiedy pozyskujemy informację od innej osoby.docx (18,28KB)
DOCX11. Klauzula informacyjna kiedy pozyskujemy informację od osoby, której dane dotyczą.docx (18,11KB)
DOCX12. Klauzula informacyjna - pracownicy młodociani - dofinansowanie.docx (19,12KB)
DOCX13. Klauzula informacyjna - wymeldowanie.docx (17,52KB)
DOC14. Klauzula informacyjna - decyzje o środowiskowe uwarunkowania.doc (37,00KB)
DOC15. Klauzula informacyjna - dowóz dzieci do szkoły osób niepełnosprawnych.doc (34,50KB)
DOC16. Klauzula Informacyjna - dzierżawa nieruchomości.doc (35,50KB)
DOC17. Klauzula informacyjna - Ewidencja działalności gospodarczej.doc (35,50KB)
DOCX18. Klauzula informacyjna - ewidencja obiektów hotelarskich.docx (20,93KB)
DOC19. Klauzula informacyjna -fundusz alimentacyjny.doc (36,00KB)
DOC20. Klauzula informacyjna - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc (36,50KB)
DOCX21. Klauzula informacyjna - nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.docx (23,79KB)
DOCX22. Klauzula informacyjna - odpady komunalne.docx (18,24KB)
DOC23. Klauzula informacyjna - podatek leśny.doc (38,50KB)
DOC24. Klauzula informacyjna - podatek od nieruchomości.doc (38,50KB)
DOC25. Klauzula informacyjna - podatek od środków transportu.doc (39,00KB)
DOCX26. Klauzula informacyjna - podatek rolny.docx (18,57KB)
DOC27. Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego.doc (35,00KB)
DOCX28. Klauzula informacyjna - rejestr wyborców.docx (17,16KB)
DOCX29. Klauzula informacyjna - stypendia i zasiłki szkolne.docx (18,95KB)
DOCX30. Klauzula informacyjna - udostępnienie placu handlowego.docx (20,11KB)
DOC31. Kauzula informacyjna - umorzenie, raty, odroczenie podatku.doc (41,00KB)
DOC32. Klauzula informacyjna - usuwanie eternitu.doc (34,50KB)
DOCX33. Klauzula informacyjna - wymeldowanie.docx (17,37KB)
DOC34. Klauzula informacyjna - wypisy wyrysy z plau zagospodarowania przestrzennego.doc (35,00KB)
DOC35. Klauzula informacyjna - zajęcie pasa drogi.doc (35,00KB)
DOC36. Klauzula informacyjna -zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.doc (34,50KB)
DOC37. Klauzula informacyjna - zaświadczenie o niezaleganiu.doc (34,50KB)
DOC38. Klauzula informacyjna - zezwolenie na posiadanie psów ras agresywnych.doc (36,50KB)
DOC39. Klauzula informacyjna - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (35,50KB)
DOC40. Klauzula informacyjna - zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.doc (35,00KB)

 


Liczba wyświetleń podstrony: 5862