×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XLI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XLI Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 25 września 2018 r. 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
 7. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. (Uchwała Nr 367/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (407,58KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup platformy przy schodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.pdf (101,63KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027.pdf (473,78KB)
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 4133