×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XLII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 23 października 2018 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XLII Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 23 października 2018 r. 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2018 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (326,88KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie.pdf (100,98KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.Kopia.pdf (274,16KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.pdf (99,80KB)
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3042