×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00.
Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.
 

Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Interpelacje Radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (96,33KB)

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków.pdf (98,60KB)

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finasów, Oświanty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (101,62KB)

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.pdf (100,12KB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (94,90KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (98,42KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (100,48KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.pdf (100,86KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf (97,22KB)

   
 12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 4662