×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że III Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.
 

Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 

 1. Otwarcie sesji
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej Ewie Ptok.
 3. Złożenie ślubowania przez radną Ewę Ptok.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2018 r.
 7.  Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 8. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków za okres od 23 października do 27 listopada 2018 r.
 9. Informacja o przeprowadzonych przetargach od 23 października do 10 grudnia 2018 r.
 10. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (308,05KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości..pdf (107,91KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.pdf (96,77KB)

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (1,10MB)

   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (97,25KB)

   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Jem zdrowo” na lata 2019-2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania.pdf (250,46KB)

   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium.pdf (102,70KB)

   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego, w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  PDFProjekt uchwały wsprawie zasad zwrotu wydatków.pdf (104,08KB)

   
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Jemielnica
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Jemielnica.pdf (169,85KB)
   
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3835