×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że III Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00.
Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.
 

Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r..pdf (192,41KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r..pdf (2,20MB)
 • Uchwała Nr 517/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2019 r.
 • Uchwała Nr 518/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2019 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (486,85KB)
 • Uchwała Nr 519/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jemielnica.
 1. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2019 r..pdf (467,55KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska, Inwestycji,  Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa.pdf (100,70KB)

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (98,36KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  w zakresie dożywiania  pod nazwą „Jem zdrowo“ na lata 2019-2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania.pdf (248,81KB)
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3603