×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.

Wójt Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) i w art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r, poz. 122) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r. Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r..pdf (205,00KB)

   
 2. Formularz do zgłaszania uwag.
  DOCFormularz zgłaszania opinii.doc (26,00KB)
  PDFFormularz zgłaszania opinii.pdf (122,27KB)

   
 3. Zarządzanie Nr 17/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.
  PDFZarządzenie Nr 17.19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 22 stycznia 2019 r..pdf (3,62MB)

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 8, tel. 77 46-23-513). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.” konsultacje trwać będą od 28 stycznia do 19 lutego 2019 r. Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 lutego 2019 r. na poniższe adresy:

 1. adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl
 2. numer faksu: 77 46-23-510
 3. adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

Jemielnica, dnia 28 stycznia 2019 r.
 

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnicy


Liczba wyświetleń podstrony: 4638