×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że V Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 25 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.
 

Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf (326,72KB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.pdf (318,19KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
  PDFProjekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (106,46KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Centawa.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Centawa.pdf (103,66KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice.pdf (101,08KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.pdf (105,00KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica luty.pdf (297,77KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.
  PDFProjekkt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Antoni Drzyzga.pdf (99,95KB)

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.
  PDFProjekkt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Urszuli Kałka.pdf (100,89KB)

   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r..pdf (174,65KB)

   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2019 r..pdf (205,00KB)

   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (386,78KB)

   
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3575