×
Wyszukaj w serwisie

Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”– IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Uprzejmie informuję, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje.”

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

            Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

            Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach:

  • I grupa – klasy 0-III szkoły szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

            Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

            Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziału Regionalnego KRUS upływa z dniem 29 marca 2019 r.

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/ix-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/


Liczba wyświetleń podstrony: 4320