×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że VII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.
 

Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy z dnia 12 marca 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli.pdf (97,20KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkolak na start”
  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przedszkolak na start.pdf (98,28KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec propozycji  utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi” w miejsce istniejącego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasu Stobrawsko – Turawskie” oraz rezerwatu „Mała Panew”
  PDFProjekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec propozycji utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Małej Panwi.pdf (1,24MB)
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Gminy Jemielnica Antoni Drzyzga)
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Gminy Jemielnica Antoni Drzyzga.pdf (175,33KB)
 13. Projekt uchwały  w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużona dla Gminy Jemielnica (Urszula Kałka).
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużona dla Gminy Jemielnica Urszula Kałka.pdf (178,08KB)
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r..pdf (173,67KB)
 15. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 16. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
 17. Informacja Wójta o wprowadzonych Uchwałą Nr 70/I/2019 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 15 marca 2019 r. zmianach wStatucie Związku.
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Sprawy  bieżące i wolne wnioski
 20. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1989