×
Wyszukaj w serwisie

Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu po raz kolejny ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego z przeznaczeniem dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczestników procesu edukacji.

Wnioski o przyznanie:

  1. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny – mogą składać uczniowie wszystkich typów szkół;
  2. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągniecia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji – nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, nauczyciele gimnazjów, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, nauczyciele placówek oświatowych, osoby działające w stowarzyszeniach;
  3. Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego – studenci oraz doktoranci z terenu województwa opolskiego.

Regulamin nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępny jest na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Nauka i edukacja/Nagrody Marszałka w dziedzinie edukacji.

 

Wnioski należy dostarczyć w terminie do dnia 5 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego) listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

lub osobiście na adres:

ul. Piastowska 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego)
sekretariat II p. – pok. 204

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 77 44 67 831 lub 77 44 67 838.


Liczba wyświetleń podstrony: 4256