×
Wyszukaj w serwisie

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych III”

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych III”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. VII i VIII) ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego szczególnie uzdolnionych m.in. w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale REGION lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego) pokój 204, 207, 208.

Wnioski można przesłać pocztą na adres:

Departament Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel: 77 44 67 830, 77 44 67 831 lub 77 44 67 837

lub złożyć osobiście w siedzibie departamentu
ul. Piastowska 17 (budynek Instytutu Śląskiego) po. 204, 207 lub 208

Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 17 czerwca do 28 czerwca br.

Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).


Liczba wyświetleń podstrony: 3452