×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że IX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica.pdf (108,02KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum.pdf (105,77KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica
  PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica.pdf (309,34KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (441,00KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Jemielnica, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków korzystania z tych przystanków.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jemielnica.pdf (253,83KB)

   
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2383