×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dla mieszkańców Gminy Jemielnica dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich

Informuję, że w terminie, do 30 czerwca br., tj. w terminie wyznaczonym na zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023, Radzie Gminy Jemielnica nie zgłoszono żadnego kandydata na ławnika i w związku z tym wybory ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich nie odbędą się.

Prezes Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o tym fakcie został powiadomiony.

Pragnę przypomnieć, że Prezes Sądu Okręgowego w Opolu ustalił dla Rady Gminy Jemielnica na kadencję 2020 - 2023 wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy Jemielnica/Zastępca Wójta


Liczba wyświetleń podstrony: 2184