×
Wyszukaj w serwisie

Gazyfikacja Jemielnicy

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem się do sieci gazowej budowanej na terenie Gminy  Jemielnica

Poniżej przedstawiamy ulotkę wskazująca jakie kroki należy podjąć aby przyłączyć swoją nieruchomość do sieci gazowej:

PDFUlotka - droga do przyłączenia do sieci gazowej.pdf (1,60MB)

Sieć gazowa budowana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa  Sp. z o.o. na następujących ulicach:

  1. w ciągu drogi głównej Chłopickiego (nieruchomości od nr 1a do 25 oraz dla numerów 2, 4a i 20)
  2. Nowe Osiedle
  3. w ciągu drogi głównej j Marka Prawego (nieruchomości od numeru 7 do 31 oraz od 12 do 42)
  4. Wspólnej
  5. w ciągu drogi głównej Nowej Kolonii (nieruchomości od numeru 1 do 89 oraz od 2 do 76)
  6. Józefa Bema
  7. w ulicy Wiejskiej (nieruchomości od numeru 63 do 79 oraz od 58 do 76)
  8. w ulicy Szkolnej (nieruchomości od numeru 1 do 13 oraz od 2 do 2a)
  9. w ulicy Strzeleckiej (nieruchomości nr 1a, 2 i 4, od numeru 17 do 67 oraz od 58 do 70)

Zgodnie z załącznikiem mapowym:

PDFZakres inwestycji.pdf (5,02MB)

Właściciele nieruchomości znajdujących się przy trasie budowanej sieci gazowej mogą wystąpić z wnioskiem o przyłączenie do sieci.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej poprzez portal przyłączeniowy dostępny na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa  https://www.psgaz.pl/dla-klienta#przylaczenie-do-sieci-gazowej

Jak również w sposób tradycyjny wypełniając poniższy wniosek z obowiązkiem dołączenia mapki (planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego) o której mowa na końcu wniosku (w pkt 9 załączniki). 

PDFWniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-dla-grupy-przylaczeniowej-b-podgrupy-i.pdf (1,35MB)

PDFWniosek-PRZYKŁADOWO-WYPEŁNIONY-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-dla-grupy-przylaczeniowej-b-podgrupy-i.pdf (1,55MB)

 

Kompletny wniosek należy wysłać na adres:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Gazownia w Krapkowicach
ul. Bolesława Limanowskiego 19

47-300 Krapkowice

 

Dla nieruchomości, które znajdują się w dalszym sąsiedztwie budowanej sieci lub na przyległych ulicach Polska Spółka Gazownictwa rozważa w przyszłości możliwość dalszej rozbudowy sieci. Jednak jest ona uzależniona od ilości chętnych osób. Jeżeli wniosek o przyłączenia złoży jeden lub dwóch właścicieli to będzie on raczej rozpatrywany negatywnie. Jeżeli jednak w tym samym czasie wnioski zostaną złożone przez właścicieli min. 50% zabudowanych nieruchomości danej ulicy to spółka będzie rozważać możliwość budowy sieci na danej ulicy.


 

PDFPismo PSG z inf. o gazyfikacji Jemielnicy.pdf (1,16MB)

PDFZakres inwestycji.pdf (5,02MB)

 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 15783