×
Wyszukaj w serwisie

OPOLSKI KRUS WYBRAŁ LAUREATÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ORAZ KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE


Uroczystą galą, przeprowadzoną 17.06.2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Oddział Regionalny KRUS w Opolu zakończył etap wojewódzki kolejnych edycji dwóch, organizowanych przez siebie, konkursów: Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Uroczystość zgromadziła laureatów tegorocznych i poprzednich edycji, współorganizatorów (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy), fundatorów nagród, władze samorządowe. Gośćmi honorowymi tegorocznej gali byli: Prezes KRUS  - dr Aleksandra Hadzik, Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS  - Cezary Nobis oraz poseł na Sejm RP - Katarzyna Czochara.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął patronatem honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a Konkurs Plastyczny - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Organizowane konkursy są częścią programu prewencyjnego prowadzonego przez KRUS, skierowanego do rolników i dzieci mieszkających na terenach wiejskich. Którego celem jest  promocja zasad zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Istotą konkursu BGR jest ocena gospodarstw pod względem utrzymania ładu
i porządku w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy oraz budynków inwentarskich i gospodarczych. Sprawdzany jest również stan techniczny maszyn
i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stan i jakość środków ochrony osobistej, środków ochrony roślin, rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i technicznych wpływających na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. Dodatkową ocenę przyznaję się za estetykę gospodarstwa.

Natomiast dzieci wykonywały prace plastyczne o tematyce związanej z bezpiecznym zachowaniem podczas prac w gospodarstwie, szczególnie w odniesieniu do pracujących maszyn.

W Konkursie Plastycznym w bieżącym roku wzięło udział 1927 uczniów ze 172 szkół województwa opolskiego. Komisja oceniająca przyznała 12 nagród dzieciom, które zajęły miejsca od I do III oraz wyróżnienia.

Laureatami w I grupie wiekowej (klasy 0-3) zostali: Aleksander Wójcik, kl. I SP Lisięcice (I miejsce), Magdalena Tokarska, kl. I SP Wierzbica Górna (II miejsce); Marta Katra, kl. II PSP Stary Las (III miejsce);  Zofia Piątek, kl. II PSP Rozmierka (wyróżnienie); Lena Urbańska, kl. I PSP Skorogoszcz (wyróżnienie); Dorota Pierzchała, kl. I ZSP Dziewiętlice (wyróżnienie);

Laureatami w II grupie wiekowej (klasy 4-8) zostali : Emilia Bednarska, kl. VII ZSP Reńska Wieś (I miejsce), Franciszek Herbeć, kl. V PSP Byczyna (II miejsce) Paulina Kulas, kl. V PSP Daniec (III miejsce); Amelia Kumiec, kl. IV PSP Dąbrowa (wyróżnienie); Zuzanna Skowron, kl. VI ZSP Strojec (wyróżnienie); Marek Twardawski, kl. IV PSP Łubniany (wyróżnienie);

W konkursie BGR wzięło udział 31 gospodarstw, spośród których wyłoniono laureatów, którzy zajęli miejsca od I do III oraz przyznano 2 wyróżnienia.

Laureatami konkursu BGR zostali : Violetta i Norbert Jantos z Łowkowic
(I miejsce), Jacek Pekar z Małujowic (II miejsce); Beata i Sylwiusz Kubiciel z Kadłuba Wolnego (III miejsce);  Violetta i Robert Kauczor z Białej (wyróżnienie Dyrektora OR KRUS w Opolu); Elżbietai Mariusz Łakomy z Wierzbicy Górnej (wyróżnienie);

Zwycięzcy konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Państwo Jantosowie, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 49 hektarów o profilu produkcji roślinnej. Uprawiają głównie pszenicę, rzepak, jęczmień, pszenżyto. W gospodarstwie pracują wspólnie z synem Marcelem.

Nagrody dla laureatów ufundowali współorganizatorzy obu konkursów tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Opolu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Opolu, Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu. W gronie fundatorów znaleźli się także: Grupa AZOTY ZAK S.A., Opolski Urząd Wojewódzki, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z Warszawy, Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów z Długołęki, Fundacja „Ludzie, Środowisko, Ekologia” z Opola, Opolski Urząd Marszałkowski, Opolska Izba Rolnicza, Kombinat Rolny Kietrz, Opolski Związek Producentów Rolnych, Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, Firma GACH AGRO ze Zdzieszowic.

Laureatom konkursów pogratulowali, a partnerom KRUS podziękowali:dr Aleksandra Hadzik - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Cezary Nobis - Dyrektor Biura Prewencji Centrali KRUS oraz Lech Waloszczyk - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu. Wyrazy uznania oraz gratulacje laureatom przekazała także poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara oraz ks. Jan Polok – Diecezjalny Duszpasterz Rolników.

Uroczystość uświetniły występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu.

 

Opracowała:

Ewelina Nowek
Specjalista ZPRO
OR  KRUS w Opolu

Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom, dzieciom i rolnikom oraz zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursowych.

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu


występ ucznów PSM I i II stopnia w Opolu.jpeg

wystąpienie Prezesa KRUS Aleksandry Hadzik.jpeg

wystąpienie Posła na Sejm RP Katarzyny Czochara.jpeg

17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 5.jpeg

wystąpienie Dyrektora Biura Prewencji Centrali KRUS Cezarego Nobisa.jpeg

17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 4.jpeg

17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 2.jpeg

17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 3.jpeg

17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 1.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2205